Wytyczne Zgłoszenia


W tej części portalu znajdziesz wytyczne, które określają sposób postępowania podczas zgłoszenia się do Mistrzostw. Jest to bardzo ważna zakładka i należy zwrócić szczególną uwagę na każde z wytycznych przed przystąpieniem do Mistrzostw.